Friday, December 9, 2011

Latihan Bina Ayat


  • Murid-murid boleh cuba bina ayat berdasarkan gambar ini.

Penulisan- Bahagian A ( Tahap 2 )

Dalam bahagian A adalah bina ayat. tetapi dalam bina ayat inilah murid-murid yang sering melakukan kesalahan yang sama. Murid-murid selalu suka menggunakan "saya"dalam bina ayat. "Saya" adalah tidak digalakkan digunakan dalam bina ayat, ini akan menyebabkan markah dikurangkan.Ayat Contoh:
  1. Datuk duduk di luar rumah sambil membaca surat khabar.
  2. Emak Lily sibuk dengan menanam pokok bunga di halaman rumah.
  3. Lily menolong ibunya menyiram pokok bunga dengan penyiram.
  4. Ayah sedang memotong rumput yang panjang dengan gunting rumput.
  5. Adik Lily menunggang basikal di halaman rumah dengan berhati-hati.

Kata Hubung

Kata Adjektif

Kata Sendi Nama

Kata Kerja

Kata Kerja dibahagikan kepada dua jenis iaitu, kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Di bawah adalah nota kedua-dua jenis kata kerja:

Imbuhan

Ini adalah nota berkenaan dengan imbuhan awalan dan imbuhan apitan yang kita selalu menggunakan.