Tuesday, October 18, 2011

Kata Nama

Kata Nama ialah menunjukkan nama bagi benda hidup dan benda tidak bernyawa. Kata nama boleh dibahagikan kepada dua, iaitu Kata Nama Am dan Kata nama Khas.

Kata Nama Am
Berikut merupakan contoh-contoh bagi kata nama am :
Bunga, kucing, budak, kakak, sekolah, pasar.

Kata Nama Khas
Kata nama khas ialah kata nama yang khas bagi sesuatu benda, tempat tingga dan juga manusia. Berikut ialah contoh-contoh kata nama khas.
Tempat : Kuala Lumpur, Midvalley, Malaysia
Manusia : Doktor Lee, Tan Bee Kim, Ahmad
Benda : Proton Wira, Sony Kamera, Asus


Senang sahaja!!!

Monday, October 17, 2011

Kerja tugasan

TUGASAN 50%
Soalan 1
Arahan
Petikan yang berikut merupakan sebahagian daripada temu bual yang telah dijalankan di sebuah sekolah antara guru kelas dengan seorang pelajar baharu. Perbualan ini berlaku dalam suasana yang tidak formal dan bahasa yang gunakan juga tidak baku. 
Tukarkan bahasa yang digunakan dalam perbualan ini  dalam bahasa Melayu baku.
Guru

Norji


Guru

Norji


Guru

Norji

Guru

Norji


Guru

Norji

Guru

Norji

Nama awak siapakah? Bagaimana rasa belajar kat sini?

Nama saja Norji. Asal Kampung Pinang. Saya sekolah dekat sini. Saya seronok belajar kat sini.

Kenapa seronok?

Kiranya dapat menimba ilmu pengetahuan dari guru-guru yang berpengalaman. Macam guru lepas belajar daripada luar negara.

Apa peranan you bila cikgu guna smartbord?

Baru tau itu smartboard. Rasa macam adalah semangat sikit kan, nak belajar.

Oo… Dulu tak semangat nak belajar, tak ada smartboard.

Tak jugaklah. Kiranya menambahkan semangat untuk belajar. Tapi setiap kelebihan ada la kekurangan dia.

Kekurangan?

Tu la smartboard. Masa dia sikit sangat. Kalau pakai smartboard tak sempat nak salin nota.

Oh… perlu lebih masa la.

Ya. Masalahnya banyak masa terbuang kat situ, teknikal tu kan.


15 markah
Soalan  2 - Esei
Arahan
Tulis sebuah esei berdasarkan soalan di bawah.
Baru-baru  ini kerajaan telah memperkenalkan dasar bahasa , iaitu “Memartabatkan bahasa Melayu dan Memperkasakan bahasa Inggeris”. Sebagai guru di sekolah, anda terlibat secara langsung dengan dasar tersebut  dalam memperkukuh penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.
Bincangkan lima (5) peranan yang anda boleh lakukan dalam menjayakan dasar berkenaan.

Esei yang dihasilkan perlu  memenuhi kriteria berikut:
  1. Laras bahasa ilmiah;
  2. Huraian yan tuntas dan contoh yang relevan;
  3. Pada tempat-tempat yang sesuai, gunakan peribahasa atau kata-kata hikmat;
  4. Setiap pernyataan ada sumber rujukan yang autentik;
  5. Menggunakan jenis fon Arial saiz 11 atau Times New Roman saiz 12 dengan jarak langkau 1.5;
  6. Panjang esei kira-kira 2,500 patah perkataan.


35 markah