Friday, December 9, 2011

Kata Kerja

Kata Kerja dibahagikan kepada dua jenis iaitu, kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Di bawah adalah nota kedua-dua jenis kata kerja:

No comments:

Post a Comment