Friday, December 9, 2011

Imbuhan

Ini adalah nota berkenaan dengan imbuhan awalan dan imbuhan apitan yang kita selalu menggunakan.

No comments:

Post a Comment