Friday, December 9, 2011

Latihan Bina Ayat


  • Murid-murid boleh cuba bina ayat berdasarkan gambar ini.

No comments:

Post a Comment