Tuesday, October 18, 2011

Kata Nama

Kata Nama ialah menunjukkan nama bagi benda hidup dan benda tidak bernyawa. Kata nama boleh dibahagikan kepada dua, iaitu Kata Nama Am dan Kata nama Khas.

Kata Nama Am
Berikut merupakan contoh-contoh bagi kata nama am :
Bunga, kucing, budak, kakak, sekolah, pasar.

Kata Nama Khas
Kata nama khas ialah kata nama yang khas bagi sesuatu benda, tempat tingga dan juga manusia. Berikut ialah contoh-contoh kata nama khas.
Tempat : Kuala Lumpur, Midvalley, Malaysia
Manusia : Doktor Lee, Tan Bee Kim, Ahmad
Benda : Proton Wira, Sony Kamera, Asus


Senang sahaja!!!

No comments:

Post a Comment